این نرم افزار به گونه ای است که این امکان را برای شما فراهم آورده  تا بدون داشتن دانش فنی برای طراحی قالب ایمیل و تنها با معرفی تصاویرومتون مد نظرتان به نرم افزار,قالب را به صورت خودکار برای شما طراحی کند.این  امکان بدین معناست که استفاده از این امکان بسیار ساده و پیش پا افتاده است و تمامی عملیات ساخت قالب به صورت اتوماتیک صورت میگیرد.