پیش نمایش ایمیل ارسالی

با استفاده از این امکان قادر خواهید بود تا ایمیل تبلیغاتی خود را قبل از ارسال به بانک ایمیل خود ,در مرورگر و یا ایمیل خود مشاهده نمایید. بدین ترتیب اولین کسی خواهید بود که ایمیل خود را مشاهده میکنید و از فرم آن پس از ارسال مطلع خواهید بود. با کمک این مشخصه میتوانید ایمیل خود را دقیقا به شکلی در آورید که باب میل شماست و میخواهید دریافت کننده به همان شکل آنرا ببیند.