این نرم افزار دارای دفترچه راهنمایی با 250 صفجه میباشد و در آن به طور کامل تمامی بخش های نرم افزار و طریقه تنظیم و عملکرد آن موجود میباشد.کامل و ساده بودن این دفترچه به حدی است که اگر شخصی اطلاعاتی در حد مبتدی هم داشته باشد میتواند با مطالعه آن با نرم افزار به سادگی کار نماید و تمامی امور مربوط به آنرا انجام دهد.