در نرم افزار ایمیل مارکتینگ یک لینک کمکی وجود داردکه بر پایه دانش لیبل شخصی میباشد . در این لینک برای شما بیشتر از 500 عنوان به صورت پرسش و پاسخ وجود دارد و میتوانید پاسخ های خود را در آن یافته و از پاسخ های آن بهره مند شوید.

HelpArticles