XML API سازگار با

سازگار بودن این نرم افزار با  XML API به شما امکان این را خواهد داد تا بتوانید لیست اعضاء را مشاهده و کنترل نمایید. همچنین میتوانید از سایر مزایای این ابزار همانند مدیریت رخدادها و برنامه نویسی و غیره بهره مند شوید.

Read more »

تنظیم ساعت برای هر مدیر

این امکان برای شما وجود دارد تا بتوانید توسط نرم افزار ایمیل مارکتینگ ساعت سرور خود را برای هر مدیر با ساعت مکان وی تنظیم نمایید. چرا که ممکن است برای مثال یک مدیر شما از ایران وارد این نرم افزار شود و یک مدیر از خارج از ایران. در نتیجه این اختلاف ساعات برای مدیران قابل تنظیم و برنامه ریزی میباشند.  

Read more »

کارآیی بسیار بالا

زمانی که این نرم افزار را در دست داشته باشید, خواهید توانست هزاران مدیر یا همان کاربر برای آن تایین نمایید و هر مدیر میتواند بیشمار ایمیل تبلیغاتی ارسال نمایدو همچنین توسط پاسخگوهای خودکار مورد پشتیبانی قرار گیرد. با توجه به این میتوانید با یکبار هزینه و خرید نرم افزار ایمیل مارکتینگ کیک ایمیل, از مزایا و کاربری وسیعی بهره مند شوید.

Read more »

قالب ایمیل خاص برای کاربر خاص

برای شما این امکان فراهم آمده است تا بتوانید برای هر بخش مدیریت یک قالب ایمیل مجزا بسازید. لازم به ذکر است که این قالب مختص آنمدیر میباشد و سایر مدیران هنگام ورود به بخش خود آن قالب را نخواهند دید.

Read more »

محدودیت لیستها برای مدیران

مدیر اصلی این نرم افزار میتواند تصمیماتی در رابطه با لیست سایر کاربران نرم افزار داشته باشد. به این ترتیب که میتواند لیستهایی که از جانب آنان ساخته میشود را از لحاظ تعداد محدود نماید. و یا به طور کلی این امکان را که لیست جدیدی از سمت وی ساخته شود را غیر ممکن سازد.

Read more »

بیش از 500 پاسخ راهنما

در نرم افزار ایمیل مارکتینگ یک لینک کمکی وجود داردکه بر پایه دانش لیبل شخصی میباشد . در این لینک برای شما بیشتر از 500 عنوان به صورت پرسش و پاسخ وجود دارد و میتوانید پاسخ های خود را در آن یافته و از پاسخ های آن بهره مند شوید.

Read more »

باز بودن کد PHP

در نرم افزار ایمیل مارکتینگ , با توجه به اینکه سورس نرم افزار به صورت باز وجود داردخواهید توانست سیستم را آنگونه که مد نظرتان است مورد ویرایش قرار دهید.

Read more »

مدیریت بر روی سرعت ارسال ایمیل

این امکان را خواهید داشت تا برای کاربران یا همان مدیران خود محدودیتی در سرعت ارسال ایمیل انبوه اعمال نمایید. این عامل موجب داشتن کنترل بیشتر بر روی سرویس شما میگردد. همچنین خواهید توانست این کنترل و محدودیت را هر ساعت و هر ماه ب رروی کلیه ایمیل های تبلیغاتی اعمال نمایید.

Read more »

دفترچه راهنما

این نرم افزار دارای دفترچه راهنمایی با 250 صفجه میباشد و در آن به طور کامل تمامی بخش های نرم افزار و طریقه تنظیم و عملکرد آن موجود میباشد.کامل و ساده بودن این دفترچه به حدی است که اگر شخصی اطلاعاتی در حد مبتدی هم داشته باشد میتواند با مطالعه آن با نرم افزار به سادگی کار نماید و تمامی امور مربوط به آنرا انجام دهد.

Read more »